Pobierz ofertę dla Ośrodków Pomocy Społecznej

Link do pliku PDF

Pobierz ofertę dla Urzędów Miast i Gmin

Link do pliku PDF

Zamów druki

telefonicznie, faxem, mailowo

606 124 331
42 646 40 61
zamow@zamowdruki.pl

Transport GRATIS

dla zamówień powyżej 150zł netto

Termin realizacji

od 1 do 3 dni roboczych

Podgląd

1. SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – format A3

0,16 

netto

Podgląd

2. ZSW-01

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 – format A4

0,09 

netto

Podgląd

3. ZSW-03

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – format A4

0,09 

netto

Podgląd

4. ZSW-04

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenia zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – format A4

0,09 

netto

Podgląd

SW-1Z

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – format A4

0,09 

netto

Sprawna
obsługa

Atrakcyjne
ceny

Proste
zamawianie

Szybka
realizacja