Pobierz ofertę dla Ośrodków Pomocy Społecznej

Link do pliku PDF

Pobierz ofertę dla Urzędów Miast i Gmin

Link do pliku PDF

Zamów druki

telefonicznie, faxem, mailowo

606 124 331
42 646 40 61
zamow@zamowdruki.pl

Transport GRATIS

dla zamówień powyżej 150zł netto

Termin realizacji

od 1 do 3 dni roboczych

Podgląd

38. SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – format 3x A3

0,59 

netto

Podgląd

39. SR-1Z

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – format 2x A3

0,32 

netto

Podgląd

40. SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – format A3+A4

0,25 

netto

Podgląd

41. SR-2Z

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – format A3

0,16 

netto

Podgląd

42. SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – format A3

0,16 

netto

Podgląd

43. SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – format 2x A3

0,32 

netto

Podgląd

44. SR-4Z

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – format A3

0,16 

netto

Podgląd

45. SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – format A3

0,16 

netto

Podgląd

46. SR-7

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – format A3

0,16 

netto

Podgląd

47. SR-8

Wniosek o ustalenie prawa jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – format A3

0,16 

netto

Podgląd

48. ZSR-05

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 – format A4

0,09 

netto

Podgląd

49. ZSR-06

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – format A4

0,09 

netto

Sprawna
obsługa

Atrakcyjne
ceny

Proste
zamawianie

Szybka
realizacja