Pobierz ofertę dla Ośrodków Pomocy Społecznej

Link do pliku PDF

Pobierz ofertę dla Urzędów Miast i Gmin

Link do pliku PDF

Zamów druki

telefonicznie, faxem, mailowo

606 124 331
42 646 40 61
zamow@zamowdruki.pl

Transport GRATIS

dla zamówień powyżej 150zł netto

Termin realizacji

od 1 do 3 dni roboczych

Podgląd

57. FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – format 2x A3

0,32 

netto

Podgląd

58. FA-1Z

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – format A3

0,16 

netto

Podgląd

59. ZFA-03

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 – format A4

0,09 

netto

Podgląd

60. ZFA-04

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – format A4

0,09 

netto

Podgląd

61. ZFA-05

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – format A4

0,09 

netto

Podgląd

62. ZFA-06

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów – format A4

0,09 

netto

Podgląd

63. ZFA

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny – format A4

0,09 

netto

Podgląd

64. Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego

Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego ZAŁ. 1D – format A3

0,16 

netto

Podgląd

65. Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego

Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego ZAŁ. 2D – format A4

0,09 

netto

Podgląd

66. Teczka funduszu alimentacyjnego

Teczka funduszu alimentacyjnego – format A4

1,50 

netto

Sprawna
obsługa

Atrakcyjne
ceny

Proste
zamawianie

Szybka
realizacja